GEM 2-vikten

Vår GEM 2-vikt är populär på marknaden, framför allt i projekt med ogynnsamma marina förhållanden.

Den sinnrika utformningen är anpassad för att lägga sjöledningar i vatten med tät båttrafik, starka strömmar, begränsat vattendjup, etc. GEM 2-vikten hyllas också av fiskerinäringen.

GEM 2-vikten innebär att ledningen ligger som i en vagga på ett brett underlag, med eliminerad punktbelastning som följd. Konstruktionen innebär också låg bygghöjd.

  • Snabb och enkel att montera.
  • Kan tillverkas för stora dimensioner.
  • Spännanordningen är noga utvald för maximal livslängd i marin miljö.

Monteringen är enkel men fordrar ändå lite omtanke om resultatet ska bli perfekt. Det är viktigt att den lilla biten vrids ett halvt varv i förhållande till den stora.

På så sätt utjämnas koniciteten som uppstår vid tillverkningen av vikterna.

Sidoytorna på vikten skiljer sig från varandra – den ena sidan är slät och den andra skrovlig – och det är därför lätt att se hur delarna ska sitta. Skrovlig yta på den stora biten ihop med slät på den lilla – och tvärtom.

Vi har tagit fram ett verktyg med vilket man enkelt klämmer ihop viktens båda delar. Detta kan du hyra hos oss.

Så här monteras GEM-vikten:

  • Tag bort den mindre biten ur vikten och vrid den ett halvt varv. Placera de långa friktionsbeläggen i den stora delen. Beläggen placeras 10–20 mm från kanten. Trä vikten på röret.
  • Placera de korta friktionsbeläggen på den lilla biten och skjut in den i urtaget.
  • Lyft verktyget på plats och pressa ihop delarna så att ursparningarna för låsklossarna sammanfaller – pressa inte ihop delarna för mycket.
  • Tryck in låsklossarna (eventuellt med några klubbslag) 10–20 mm innanför kanten.
  • Kontrollera att vikten sitter riktigt och att den ej spruckit.
  • Mata fram en ny rörlängd.