BT-Vikten

Att fästa sänket vid röret eller kabeln med hjälp av blytråd innebär problem ur korros- sions- och miljösynpunkt. Hittills har man varit hänvisad till denna metod. Men inte nu längre!

BT-Vikten löser problemen enkelt och säkert. Inga delar kan korrodera och materialen är miljövänliga.

BT-Vikten är avsedd för mindre rör och kablar och finns i fem storlekar:
2 kg, 4 kg, 6 kg, 12 kg, 16 och 16 kg dub- bel. Den levereras komplett med friktions- belägg och buntband.

Bandåtgång/vikt
Bandtyper för rör och kablar i dimensionerna

BT-vikterna monteras fast på rör eller kabel med buntband. För monteringen finns ett speciellt verktyg som gör arbetet snabbt och enkelt.

Monteringsverktyget är lätt inställbart för olika bandspänningar. Det klipper automatiskt av överblivet band.