GEM-vikten

I GEM-vikten är betong och gummi de enda materialen.
Material som stoppar för marin miljö under mycket lång tid.

Vikterna får inte sitta så löst att de glider, men röret får heller inte utsättas
för alltför stora belastningar. Mellan vik- ten och röret finns därför friktionsbelägg som gör att röret inte deformeras mer än tillåtet. För att kontrollera att vikterna ändå sitter tillräckligt fast gör vi därför ”stupan- de-rör-provet”, vilket innebär att GEM-vikten provas på ett lodrätt rör.

Under vissa monteringsförhållanden utsätts vikterna för så stora belastningar att standardviktens prestanda inte räcker. Vi kan då leverera GEM-vikten med konstruktionsarmering för extra säkerhet vid sänkning på stora läggningsdjup eller vid montering på steniga platser.

Monteringen är enkel men fordrar ändå lite omtanke om resultatet ska bli perfekt. Det är viktigt att den lilla biten vrids ett halvt varv i förhållande till den stora.

På så sätt utjämnas koniciteten som uppstår vid tillverkningen av vikterna.

Sidoytorna på vikten skiljer sig från varandra – den ena sidan är slät och den andra skrovlig – och det är därför lätt att se hur delarna ska sitta. Skrovlig yta på den stora biten ihop med slät på den lilla – och tvärtom.

Vi har tagit fram ett verktyg med vilket man enkelt klämmer ihop viktens båda delar. Detta kan du hyra hos oss.

Så här monteras GEM-vikten:

  • Tag bort den mindre biten ur vikten och vrid den ett halvt varv. Placera de långa friktionsbeläggen i den stora delen. Beläggen placeras 10–20 mm från kanten. Trä vikten på röret.
  • Placera de korta friktionsbeläggen på den lilla biten och skjut in den i urtaget.
  • Lyft verktyget på plats och pressa ihop delarna så att ursparningarna för låsklossarna sammanfaller – pressa inte ihop delarna för mycket.
  • Tryck in låsklossarna (eventuellt med några klubbslag) 10–20 mm innanför kanten.
  • Kontrollera att vikten sitter riktigt och att den ej spruckit.
  • Mata fram en ny rörlängd.