Påhängsvikt

Påhängsvikten används när man t ex behöver efterbelasta en sjöledning
p g a att den blivit för lite belastad från början, eller att man inte vill montera hela belastningen före sänkningen, om man t ex har en hårt belastad ledning (över 100 %).

Bandet av syntetmaterial har mycket lång livslängd i vatten.

Konstruktionen består av betong och syntetmaterial – ingen korrosion.

Bandlängden anpassas vid fabriken beroende på rörets diameter och om röret ligger dikt mot botten eller svävar i vattnet.

Vikten levereras parvis med monterade band.

Vikten kan givetvis monteras på vilka rör som helst oberoende av dimension eller material.