Utökad kapacitet i produktionen!

Betongteknik utökar sin produktionskapacitet med nya gjutstationer!

Detta medför en större flexibilitet i betongproduktionen där vi från en dag till en annan kan byta gjutstation och således växla från 2 KG till 3000 KG på våra fundament/vikter.
Materialet till gjutstationerna är framtagna i samarbetet med vår lokala leverantör Fellingsbro Mekaniska AB.

Bläddra bland nyheter